Věkové kategorie

Věkové kategorie

Kategorie Věk Ročník
senioři/seniorky 50 + 19xx – 1969
muži/ženy 21 – 49 let 1970 – 1998
junioři/juniorky 18 – 20 let 1999 – 2001
kadeti/kadetky 15 – 17 let 2002 – 2004
starší žáci/žákyně 13 – 14 let 2005 – 2006
mladší žáci/žákyně 11 – 12 let 2007 – 2008
žáci/žákyně 9-10 let  9 – 10 let 2009 – 2010
žáci/žákyně 6-8 let  6 – 8 let 2011 – 2013