Oddíl

Členství v oddílu

Členem oddílu se může stát každý bez rozdílu věku a výkonnostní úrovně. Všichni zájemci o členství v oddílu musejí absolvovat začátečnický kurz.

Pro zájemce od 10 do 12 let bývají začátkem září vypsány náborové tréninky. Po jejich absolvování a vzájemné domluvě jsou pak střelci zařazeni do některé tréninkové skupiny dorostu.

Povinností každého člena oddílu je seznámit se se stanovami oddílu a provozním řádem střelnice, zaplatit oddílový příspěvek na danou sezonu, odevzdat vyplněnou přihlášku s fotografií a potvrzením od lékaře o zdravotní způsobilosti a odpracovat 10 brigádnických hodin za rok.

Jaké výhody přináší členství v našem oddílu?

  • budete moci využívat naše technické zázemí,
  • seznámíte se s novými lidmi a poznáte nové přátele,
  • budete moci sdílet své zkušenosti, vášeň a zaujetí pro lukostřelbu s více než stovkou našich členů,
  • budete moci relaxovat v přátelské atmosféře našich akcí, jako je letní opékání prasete nebo Vánoční besídka,
  • získáte nové zážitky z tréninků a závodů,
  • stanete se součástí více než padesátileté tradice lukostřelby v Brně.

Oddílové příspěvky

Oddílové příspěvky se platí zvlášť za každou sezónu (tj. léto a zima).

Příspěvky
2200 Kč
Záloha na brigády
300 Kč + 120 Kč za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu za uplynulý rok
Zapůjčení vybavení
600 Kč

Každý lukostřelec, který se chce účastnit soutěží v rámci ČLS, je povinen zaplatit si lukostřeleckou licenci.

Dorost
200 Kč / rok
Dospělí
300 Kč / rok