Věkové kategorie

Věkové kategorie

Kategorie Věk Ročník
senioři/seniorky 50 + 19xx – 1968
muži/ženy 21 – 49 let 1969 – 1998
junioři/juniorky 18 – 20 let 1998 – 2000
kadeti/kadetky 15 – 17 let 2001 – 2003
starší žáci/žákyně 13 – 14 let 2004 – 2005
mladší žáci/žákyně 11 – 12 let 2006 – 2007
žáci/žákyně 9-10 let  9 – 10 let 2008 – 2009
žáci/žákyně 6-8 let  6 – 8 let 2010 – 2012