Odznáčky za nastřílené body

Odznáčky za nastřílené body

Můžete získat zlatý odznak za WA720 a ŽWA720, stříbrný odznak za H18 nebo broznzový za WA720kr. ve všech divizích.

Pravidla získání odznaku:

  • Odznak získáte za nejvyšší dosaženou hranici v závodě a již nemůžete získat odznak s nižší hodnotou.
  • Nelze získat více odznaků se stejnou hodnotou.
  • Je i bonusový odznak bez M, což je za závod bez 0, tedy vše v terči.

Vždy po našem závodě bude na stole rozhodčího seznam, kam se napíšete. Odznaky budou rozdány ihned po skončení závodu a zapsání na listinu.

Během letní sezóny rozdáváme zlatý odznaky za WA720 a ŽWA720 a bronzové za WA720kr. v hodnotě 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650.

V zimě můžete získat stříbrný odznak za H18  za hranici 350, 400, 450, 500 a 550.